Profil startupu

We Are Simulations

Adam Kolář
e-mail: adamkolar.ke@gmail.com

Sme tím, ktorý sa zaoberá vývojom VR simulácií procesov v pracovnom prostredí. Zameriavame sa prevažne na simulácie v medicínskom prostredí či vesmírnom priemysle. Naše riešenia poskytujú tréning nebezpečných situácií a BOZP. Takisto ponúkame aj simulácie ovládania rôznych experimentálnych zariadení. Využívame real-time technológie na vytvorenie interaktívnych prostredí vo virtuálnej a rozšírenej realite. Cieľom je vytvoriť produkt pre konečného zákazníka, ktorý mu dopomôžu rekvalifikovať ľudský kapitál rýchlejšie a lacnejšie, a zároveň poskytnúť ďalšie praktické benefity.