AIR2GO s. r. o.

   Martin Drobný
   e-mail: mdrobny@nextech.sk

Osobná mobilná pretlaková práčka vzduchu, na zabezpečenie prísunu čistého vzduchu priamo pred nos a ústa v čase pandémie covid19 ale aj pre alergikov, astmatikov a všetkých ľudí pracujúcich či žijúcich v prašnom či kontaminovanom prostredí.