Základné informácie (Inkubátor TUKE)

O umiestnenie v Inkubátore TUKE v priestoroch UVP TECHNICOM, sa môžu uchádzať inovatívne startupy (firmy) v pokročilom štádiu rozvoja svojho produktu (minimálne TRL 3) prostredníctvom vyplnenia Registračného formuláru (prihlášky do súťaže startupovpriebežne.

Každý prihlásený startup, ktorý má záujem o vstup do Inkubátora, musí absolvovať prezentáciu svojho projektu pred odbornou komisiou v rámci súťaže startupov, ktoré sú organizované pravidelne, každých 6 mesiacov.

Prihlášky startupov do Inkubátora však budú priebežne posudzované a startup môže byť prijatý do Inkubátora podmienené, až do termínu, kedy o jeho definitívnom prijatí rozhodne odborná komisia v rámci súťaže startupov.

Aké startupy sa môžu rozvíjať v Inkubátore TUKE?

  • Startupy, ktoré vznikli ako výsledok tzv. pred-inkubačného procesu v Startup centre TUKE.
  • Startupy založené zamestnancami TUKE a spin-of firmy, ktoré vznikli zvyčajne na základe úspešných vedecko-výskumných aktivít excelentných výskumníkov.
  • Inovatívne začínajúce startupy, ktoré vznikli v regióne východného Slovenska (mimo univerzitnej pôdy TUKE), ktoré pre svoj ďalší rozvoj a riešenie špecifických odborných problémov potrebujú podporu vývojovo-výskumného potenciálu TUKE (unikátneho laboratórneho vybavenia, expertného potenciálu, podporu služieb akcelerácie podnikania Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM a pod.).

Prihláška do súťaže

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete v menu v časti „Ako sa zapojiť“.