O Startup centre

Rozvoj Startup centra TUKE

V roku 2014, kedy bolo otvorené Startup centrum TUKE, sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Jedná sa predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu.

Súťaž startupov

Výber startupov do Startup centraje realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov Máš nápad? Prezentuj svoj startup!. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 70 inovatívnych projektov a celkovo 44 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár, ktorý nájdete v časti „Ako sa zapojiť“.

Startup centrum TUKE v rámci organizačnej štruktúry TUKE patrí pod  Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM).