Časté otázky

Mám nápad, ale nemám založenú spoločnosť, ani tím. Môžem sa prihlásiť?

Áno, do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo tímy s nápadom v rannom štádiu vývoja. Pri vypĺňaní registračného formuláru je potrebné zodpovedať základné otázky ohľadom inovácie, jej prínosu a porovnania s existujúcou konkurenciou (inými slovami, mať prehľad, čo už vo svete existuje). Nápad by mal mať potenciál presadiť sa v budúcnosti na trhu v podobe služby alebo produktu.

Už mám založenú firmu, môžem sa aj tak prihlásiť do súťaže startupov?

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, tímy aj právnické osoby – obmedzenia v tomto smere nekladieme. Pokiaľ by Váš nápad / projekt bol rozvinutý natoľko, že mu Startup centrum TUKE nemá v čom poskytnúť podporu, odborná komisia, ktorá posudzuje prihlášky vás môže doporučiť priamo do Inkubátora TUKE, kde pôsobia inovatívne firmy.

V každom ohľade, prihláškou do súťaže nemáte čo stratiť.

Môžem sa prihlásiť, aj keď nie som študent?

Áno, súťaž je otvorená pre širokú verejnosť, nielen pre študentov.

Nemáme stanovený žiadny vekový limit. Pokiaľ jednotlivci nie sú spôsobilí na právne úkony (nedosiahli 18. rok veku), konajú za nich ich zákonní zástupcovia (napr. pri uzavretí zmluvy).

Ako bude môj nápad chránený po odoslaní prihlášky?

Vzhľadom na to, že sme túto otázku dostávali často, rozhodli sme sa požiadať o vyjadrenie odborníka. Viac informácií nájdete v tomto rozhovore.

Aký je postup pri prihlasovaní? Čo nasleduje potom?

Súťaž inovatívnych nápadov má uzávierku dvakrát ročne. Podrobné informácie nájdete na našej stránke v časti „Ako sa zapojiť“, kde nájdete aj online registračný formulár, ktorého vyplnením sa môžete do súťaže registrovať. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou sú vybrané tímy pozvané na finálnu prezentáciu, ktorá sa koná za účasti odbornej poroty z radov zástupcov verejného a súkromného sektora. O mieste a konaní sú tímy informované do dvoch týždňov od uzávierky súťaže.

Čo môžem získať?

Startup centrum TUKE ponúka nádejným startupom možnosť získať:

  • priestory zdarma v Startup Centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity (ako napríklad mediálna podpora),
  • expertnú a mentorskú podporu.

Čo ma to bude stáť?

Registrácia do súťaže ako aj pobyt vybraných startupov v Startup centre TUKE počas 6 mesačného akceleračného programu (vrátane všetkých vzdelávacích aktivít) sú zdarma. Jednotlivci z víťazných tímov podpisujú zmluvu, v ktorej sa nevzdávajú žiadneho podielu, účelom zmluvy je stanovenie podmienok pôsobenia jednotlivca v Startup centre TUKE a stanovenie podmienok spolupráce.

Čo sa stane po ukončení 6 mesačného pobytu v Startup centre TUKE?

Startupy môžu na základe doporučenia komisie:

  1. predĺžiť svoj pobyt v Startup centre TUKE o ďalších 6 mesiacov,
  2. ukončiť svoje pôsobenie v centre,
  3. postúpiť do Inkubátora TUKE (len v prípade, ak už ide o subjekt s právnou subjektivitou).

Aký je rozdiel medzi Startup centrom TUKE a Inkubátorom TUKE?

Startup centrum TUKE sa primárne zameriava na rozvoj inovatívnych myšlienok a podporu rozvoja startupov v tzv. pred-inkubačnej (alebo prípravnej fáze). Do Startup centra TUKE sa môžu prihlásiť jednotlivci aj tímy bez právnej subjektivity.

Inkubátor TUKE je priestorom pre rozvinuté inovatívne spoločnosti s právnou subjektivitou (jednotlivci a tímy bez právnej subjektivity tu nemôžu pôsobiť).