Tomáš Breškovič

e-mail: tomas.breskovic@tuke.sk

Tento projekt (startup) vznikol na základe subjektívneho nápadu. Keďže sám som ťažký skoliotik tak poznám nevýhody a obmedzenia konvenčnej liečby a konvenčného návrhu ortéz. Pri realizácií môjho nápadu mi vo veľkom významne pomohol a podporil ma prof. Živčák, ktorý mi ponúkol osobné konzultácie a prijal ma na štúdium biomedicínskeho inžinierstva. Taktiež ma vo veľkom podporil aj prof. Hudák, ktorý mi pomohol pri 3D tlači prvého prototypu a taktiež poukázal na nevyhnutnosť softvéru na prediktívnu analýzu. Od oboch profesorov som obdržal mnoho užitočných rád a poznatkov. Aj keď sebe už pomôcť nedokážem (už som starý na ortezoterapiu) tak mojou hlavnou motiváciou je využitie môjho hendikepu, skúsenosti a dizajnérskych zručnosti na to aby som vedel pomôcť mladým ľudom, ktorí majú podobný problém, aby mohli prežiť plnohodnotný život bez skoliózy alebo iných zdravotných obmedzení.

Startup sa zameriava predovšetkým na riešenie problematiky pri návrhu a dizajne ortéz a iných protetických alebo rehabilitačných pomôcok. Neodmysliteľnou súčasťou pri vývoji ortopedických pomôcok je taktiež softvér na prediktívnu analýzu. Prostredníctvom takéhoto softvéru je možné určiť  ako bude vyzerať telo pacienta po ukončení liečby.

Súčasný, konvenčný spôsob návrhu ortéz je zastaralý a v mnohých prípadoch dosť nepresný. Taktiež, konvenčný spôsob návrhu pomôcok neuvažuje s atraktívnym dizajnovým riešením, čo vedie k tomu, že aj keď je pomôcka navrhnutá správne, tak pacient ju odmieta používať.

Inovatívny návrh liečebných ortéz spočíva v prenesení pôvodnej dvoj-kužeľovej stabilizácie do výstužných a aktívnych prvkov. Taktiež boli tvarovo optimalizované bedrové opierky a celková funkčnosť ortézy. Pri vývoji ortopedických pomôcok sú využívane moderné, softvérové CAD/CAM prístupy prostredníctvom ktorých je snaha o splnenie základných požiadaviek. V prípade otréz je to efektívnosť, estetický dizajn a pohodlnosť. Momentálne je navrhnutý prvý prototyp trupovej ortézy, ktorý spĺňa všetky tieto požiadavky.

Čo sa týka softvéru na prediktívnu analýzu, tak žiaden súčasne dostupný softvér nie je schopný posúdiť účinnosť ortézy počas priebehu liečby. Vývoj softvéru prediktívnej analýzy spočíva vo vypracovaní pokročilých geometrických simulácií, prostredníctvom ktorých bude možné pomerne presne určiť, ako bude vyzerať telo pacienta po ukončení liečby. V rámci skoliózy sú to pokročilé polygónové zostavy, pomocou ktorých je možne presne definovať skoliózu v priestore a zároveň bude možné presne vypočítať tlakovú silu, ktorou musí pôsobiť pomôcka, aby bol dosiahnutý želaný efekt. Taktiež bude možné prostredníctvom navrhovaného simulačného softvéru posúdiť a vyhodnotiť či je existujúca pomôcka neúčinná/efektívna/degradačná.