Multifunkčný stavebnicový systém CRECON je súbor konštrukčných adaptérov (spoják, redukcií a doplnkov) vytvorených pre sériu oceľových profilov a drevených hranolov, ktoré umožňujú postaviť rozoberateľné konštrukcie rôznych tvarov a rozmerov pre ľubovoľné použitie a zároveň uľahčujú montáž konštrukcií nakoľko odpadá potreba zhotovenia tesárskych spojov, tavených zvarov, šikmých rezov a ďalších odborných náležitostí vykonávaných kvalifikovanými pracovníkmi. Základom systému sú adaptéry prispôsobené k vnútorným rozmerom oceľových profilov a k vonkajším rozmerom drevených hranolov s otvormi na každej strane vhodnej pre spoj skrutkou a maticou (resp. skrutkou do dreva). Otvory pre skrutky sú rozmiestnené v presných bodoch strán. Pre každý rozmer spoja (v rámci série) v rôznej veľkosti a rôzneho tvaru avšak tak aby bolo možné čo najrôznejšie spájať rôzne adaptéry. Pre základné spoje (spoje pravouhlých tvarov) všetkých možných vetvení (8 spôsobov) je nutné sériovo vyrábať len 2 časti vďaka ktorým je možné zhotoviť rôzny typ pravouhlého spoja. Pre spoje šikmých tvarov sú skonštruované 6 typy adaptérov ( 15,30,45,60,75, nastaviteľná), vďaka ktorým je možne skonštruovať šikmý spoj s rôznym uhlom.