Miroslav Barutiak

e-mail: mirko.barutiak@gmail.com

Startup Dobrá Farma sa zaoberá gastroturizmom a zdravým životným štýlom. Dobrá Farma prichádza s myšlienkou pestovania zdravej zeleniny a ovocia, konkrétne paradajok, spôsobom bez chemikálí a možnosťou pre zákazníkov si prísť nazbierať paradjky sami, samozberom, a popri tom na Dobrej Farme stráviť pekné chvíle s priateľmi a rodinou v bizkosti Košíc.