Profil startupu

DormCom

Lucia Čabaníková
e-mail: lucia.cabanikova@tuke.sk

Náš startup sa zaoberá vývojom mobilnej aplikácie, ktorá by slúžila študentom stredných či vysokých škôl, ktorí sú ubytovaní na internáte. Aplikácia bude mať viac funkcionalít, ako napríklad súhrn základných informácii o internáte, dôležité telefónne čísla na zodpovedné osoby na internáte, aktuality a novinky, informácie o plánovaných podujatiach, popis miestností na internáte, ponúkané služby, upozornenia na odstávky energií, nahlasovanie porúch a mnoho iného. Aplikácia bude obsahovať aj sekciu inzercie, kde si študenti môžu medzi sebou pomáhať. Cieľom je dosiahnuť vyššiu informovanosť študentov o akciách, podujatiach. Aplikácia má študentov spájať a uľahčiť im niekedy neľahký pobyt na internáte. Každý sa niekedy cítil stratený, a táto aplikácia by mohla pomôcť sa študentom nestratiť, či už fyzicky v sieti nekonečných internátnych chodieb, alebo v kvantách často mätúcich a neúplných informácii.