Matúš Bľacha
e-mail: blachamatus@icloud.com

Startup s názvom EazyServe(v skr. EaSe) sa zaoberá vytvorením jednotnej modulárnej platformy pre podniky. Táto platforma ktorá funguje pomocou modulov je vhodná pre všetky podniky ako resštaurácie, bary a kaviarne ktoré chcú začleniť moderný spôsob objednávok do svojho podniku. Na hlavnom korpusovom module fungujúcom s POS systémami ktorý funguje pre základné objednávky táto platforma ponúka rozšírenia v podobe modulov online objednávok a rezervácií s vlastnou internetovou stránkou, online objednávok pri stole ako aj online menu, privolanie čašníka, platba v mobile priamo pri stole a podobne.