ELLA Slovakia je mládežnícka organizácia, ktorá organizuje rôzne lokálne a medzinárodné projekty – mládežnícke výmeny tréningy, športové či kultúrne podujatia a spolupracuje s univerzitami a s inštitúciami z celého sveta.