Profil startupu

Exponáty

Návrhy a výroba exponátnych celkov, primárne za účelom popularizácie vedy a techniky. Vyprodukované exponáty budú určené pre využitie inštitúciami, ktoré realizujú popularizačné aktivity – centrá vedy, technické múzeá a i.