Profil startupu

História 3D

Realizácia 3D modelov historických pamiatok na báze LIDAR dát, fotogrametrie a zároveň iných historických podkladov, ktoré sú následne pretvorené do hmotnej podoby formou 3D tlače. Na základe 3D modelov vytvárame edukačno-informačné videá na ich prezentáciu spolu s implementáciou do Virtuálnej a Rozšírenej reality.