Profil startupu

InvestGO

Alexander Čaniga
e-mail: alexander.caniga@gmail.com

InvestGO je FinTech startup zameraný na vytvorenie prvého investičného marketplace pre európsky trh. Cieľom je znížiť náklady na prevádzku interného alebo externého obchodného tímu a zároveň poskytnúť užívateľovi jednoduchý prístup k bežným a alternatívnym investičným možnostiam. Užívateľ môže na základe svojho investičného profilu využiť AI asistenta pre vytvorenie odporúčaného diverzifikovaneho portfólia. Vďaka absencii obchodných tímov sa môže užívateľ rozhodovať racionálne na základe komplexných informácií.