Profil startupu

Nordics IO

IO s.r.o.

Nordics.io je Európsky B2B ekosystém založený v roku 2020, ktorý prepája IT dodávateľov s klientmi. Náš dôsledný proces overovania zabezpečuje, že všetci dodávatelia IT služieb spĺňajú prísne štandardy, v dôsledku čoho majú klienti prístup k najlepším dostupným zdrojom na trhu.S pomocou našej siete môžeme našim klientom pomôcť nájsť perfektné riešenie podľa ich potrieb – či už ide o outsourcing jednotlivcov a tímov, prípadne o vývoj IT riešenia.

Hoci sme mladá spoločnosť, mali sme už od nášho vzniku možnosť spolupracovať s renomovanými spoločnosťami ako Siemens, PwC, FPT Software či Deutsche Telekom. Naša sieť dodávateľov pozostáva z viac než 300 spoločností, predovšetkým zo strednej a východnej Európy. Ako zakladatelia sme nadšení pre zmenu tváre IT priemyslu a našim cieľom je vytvorenie otvoreného, transparentného a férového prístupu k vytváraniu vzájomne výhodných vzťahov medzi IT dodávateľmi a klientmi.