Martin Janitor
e-mail: mjanitor37@gmail.com

Vyvorením webového rozhrania a platformy pre mobilné zariadenia.Startup sa snaži vyriešiť nasledovné problémy:

  • Nedostatok zdravotníckych údajov
  • Zjednotenie údajov
  • Zaťaženie zdravotníctva
  • Poskytnutie rýchlejšej zdravotnej pomoci
  • Získanie všeobecných informácii o zdravotníctve
  • Poskytnutie adekvátnych informácii pre špecifickú skupinu pacientov