Innovates s.r.o.

Startup Recognition-360 je orientovaný na vývoj softvérovych riešení, zameraných na digitalizáciu výrobného procesu s využitím počítačového videnia a algoritmov strojového učenia. V rámci vývoja nových prototypov sme vyvinuli algoritmy pre identifikáciu a extrakciu dát a metadát z technických výkresov, či algoritmy pre identifikáciu frekvenčných, priestorových vzorcov vyskytujúcich sa v časových radoch, za účelom tvorby varovných signálov, notifikácií či odporúčaní pre ďalšie akcie.

Pracujeme na technicky náročných problémoch, ktorých riešenie človekom, vyžaduje tacitné znalosti a hlbokú doménovú expertízu. Aplikáciou nového softvérového riešenia v praxi, získa zákazník možnosť skrátenia doby technického riešenia, automatizáciu monotónnej činnosti či možnosť identifikácie a korelácie veľkého množstvá dát, ktorých spracovanie nie je v technických a časových možnostiach technického pracovníka.