Profil startupu

Rozšírená realita pre e-commerce

Martin Chovanec
e-mail: martin1.chovanec@gmail.com

Forma podpory predaja rozšírenou realitou pre e-shopy, implementovaná vo webovom prehliadači mobilných zariadení.