Profil startupu

simON-XR

KAJO, s.r.o.

Adam Kolář
e-mail: adam.kolar@kajoservices.com
web: sim-on.space

Startup sa zaoberá vývojom simulácii vo virtuálnej, zmiešanej či rozšírenej realite. Na ich tvorbu využíva prostredie Unreal Engine. Jeho hodnoverné simulácie dokážu vtiahnuť užívateľa do deja, čím ľahko získajú jeho pozornosť. Preto je možné využiť ich na plnohodnotné vzdelávanie, napríklad pri rekvalifikácii zamestnancov rôznych firiem. Tým sa zároveň znižuje reálne riziko materiálnych alebo fyzických škôd. Dynamické virtuálne prostredie je možné využiť aj na tvorbu prostredí, ktoré je v reálnom svete náročné simulovať (požiar, záplavy…), preto je virtuálna realita vhodná aj na tréning správania sa v krízových situáciách. Výhodou startupu je aj skúsenosť s využívaním nástrojov na vizualizáciu geopriestorových dát, čím sa dodáva ešte väčšia kredibilita simulácií.

Pozn.: simON-XR – predtým We Are Simulations