LocEvent

LocEvent

Patrícia Vaľováe-mail: p.valova15@gmail.com Naša platforma rieši problém užívateľov, ktorí musia stráviť veľa času hľadaním udalostí, ktoré by ich zaujímali a ktorých by sa chceli zúčastniť. V dnešnej dobe preťaženej informáciami je náročné nájsť také podujatia, ktoré...
Flixup

Flixup

Adam Petíke-mail: petikadam@gmail.com Startup Flixup je zameraný na riešenie problému fragmentácie online vzdelávania. S ohľadom na rastúci záujem o online vzdelávanie a neustálu potrebu vzdelávať sa v súčasnom rýchlo sa meniacom svete chceme vyvinúť webovú aplikáciu,...
Flixup

DormCom

Lucia Čabaníkováe-mail: lucia.cabanikova@tuke.sk Náš startup sa zaoberá vývojom mobilnej aplikácie, ktorá by slúžila študentom stredných či vysokých škôl, ktorí sú ubytovaní na internáte. Aplikácia bude mať viac funkcionalít, ako napríklad súhrn základných informácii...
Flixup

RT Hub

Jakub Klimkoe-mail: jakub.klimko@tuke.sk Spoločnosti produkujúce odpady majú v súčasnosti obmedzené možnosti nakladania s týmito odpadmi. Niektoré typy odpadov (napr. priemyselné odpady klasifikované ako nebezpečné), pre ktoré neexistujú recyklačné technológie alebo...
Flixup

InvestGO

Alexander Čanigae-mail: alexander.caniga@gmail.com InvestGO je FinTech startup zameraný na vytvorenie prvého investičného marketplace pre európsky trh. Cieľom je znížiť náklady na prevádzku interného alebo externého obchodného tímu a zároveň poskytnúť užívateľovi...