Úvodné stretnutie startupov

V priestoroch UVP TECHNICOM sme 12.7. odštartovali nový, už 15. v poradí akceleračný program pre nové startupy, ktoré sa stali víťazmi 15. kola inovatívnej súťaže startupov.

Súťaž je organizovaná každých 6 mesiacov (od roku 2014) a do v 15. kole získalo  9 úspešných startupov vstupenku do Startup centra na 6 mesačný akceleračný pobyt. Akceleračný program bude mať aj tentokrát zaujímavý priebeh – opäť pestrý obsah tvorený zaujímavými workshopmi s profesionálnymi lektormi a mentormi.

V rámci úvodnej časti stretnutia sa nové startupy dozvedeli základné organizačné informácie o priebehu programu kt. poskytol riaditeľ UVP TECHNICOMu F. Jakab.

Stretnutie pokračovalo workshopom zameraným na problematiku úvodu do tvorby Biznis modelu startupu s využitím modelu CANVAS, kde lektor a zároveň kouč Startup centra UVP TECHNICOM – Ľuboš Kolesár uviedol nové ambiciózne  startupy do predmetnej problematiky. Súčasťou workshopu bola aj živá diskusia o tom kto sú ich potenciálni zákazníci a akú hodnotu im prinášajú, čo je pre ich podnikanie kľúčové a ako na ňom môžu zarobiť.

Záver stretnutia spestrila motivačná prednáška so zástupcom úspešného startupu OpreGabrielom Oprendekom spojenou s ochutnávkou ich inovatívneho produktu.