Prezentačné zručnosti

Prezentačné zručnosti

Efektívna prezentácia je predpokladom úspešnosti v mnohých situáciách. Publikum je často dané a mnohé témy tiež. Jediná oblasť, ktorú je možné riadiť, je naše prezentačné vystúpenie. K tomu je potrebné stanoviť si jasný cieľ a zvážiť formu prezentácie s ohľadom na...
Biznis fórum predstavuje úspechy startupov

Biznis fórum predstavuje úspechy startupov

Dňa 31. mája 2023 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo ďalšie podujatie s názvom „Biznis fórum“. Biznis fórum je  aktivita, ktorá je organizovaná spravidla 1x mesačne a v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti pozvaných koučov...
Elevator Pitch

Elevator Pitch

V startupovej komunite je pojem „elevator pitch“ známy. Mať 30 sekúnd na to, aby ste sa odprezentovali a oslovili potenciálnych zákazníkov, investorov v mnohých prípadoch musí úplne stačiť. Treba vedieť komunikovať výstižne, jasno a pútavo. Cieľom workshopu Elevator...
Digitálny marketing a budovanie identity

Digitálny marketing a budovanie identity

V rámci workshopu, ktorý bol organizovaný ako súčasť akceleračného programu startupov Startup centra UVP TECHNICOM bol predstavený účastníkom jeden z najpopulárnejších marketingových frameworkov súčasnosti – Rámec See-Think-Do-Care, ktorý kombinuje cieľové...
Biznis fórum startupov

Biznis fórum startupov

Dňa 26.4. 2023 sa konalo ďalšie „Biznis fórum startupov“ zo Startup Centra  UVP TECHNICOM“. Biznis fórum je  aktivita, ktorá je organizovaná spravidla 1x mesačne a v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti pozvaných koučov a zástupcov...