(Košice, 20. apríl 2017) Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizovala 20. apríla 2017 vyhodnotenie 5. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie startupov, ktorým končí  ich pôsobenie v Startup centre TUKE v rámci polročnej pred-inkubačnej fázy. 

Finále 5. kola súťaže inovatívnych nápadov

Dňa 20. apríla sa v zasadacej miestnosti rektorátu Technickej univerzity v Košiciach konalo finále 5. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok. Do záverečného kola súťaže postúpilo 14 inovatívnych nápadov.

Porota do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala spolu 10 projektov.  Medzi vybranými projektami sú eNimal System zameraný na identifikáciu zvierat a automatizáciu v poľnohospodárstve, stredoškolský projekt Trend Dealers, ktorého cieľom je priniesť inováciu v oblasti sprostredkovania študentských brigád, fyzioterapeuticky orientovaný projekt Vystri sa!, ďalej Grow Box, ktorý umožňuje celoročné pestovanie domácej zeleniny, či Hodinkový Powerbank – modulárny náramok plniaci funkciu powerbank. Medzi postupujúcimi startupmi je tiež špeciálna klávesnica pre hendikepovaných ľudí HandCubeKeys, projekt Car Automatic Reminder, ktorý sa venuje automatickej diagnostike osobných automobilov a Hoclot ponúkajúci efektívne riešenie pri využívaní energie vetra. Do desiatky víťazov sa dostali tiež projekty Prírubové strojeZalesňovanie s ambíciou podporiť rozvoj lesného hospodárstva.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inováce a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Radoslav Vašina (Fond inovácií a technológií), Ondrej Tureček (Slovak Business Agency), Markéta Čadková (Saab AB), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Artur Bobovnický (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Marek Blizco (ex-Googler) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec, Viliam Vajda a Lucia Gallíková.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

 

Vyhodnotenie pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE

Svoje podnikateľské zámery, doterajšie úspechy ako aj plány do budúcnosti predstavili startupy, ktoré od októbra 2016 pôsobili v Startup centre TUKE.   Do ďalšej fázy v rámci Inkubátora TUKE postúpili projekty Enterprise IoTNET, FoxBox, Hipstersaurus Rex AppsTuristické svetelné značenie TuLiMark. Pobyt v Startup centre TUKE bol o ďaľších 6 mesiacov predĺžený nádejnému stredoškolskému projektu Dopraváci v doprave. (Viac informácií o nich nájdete v hornom menu v sekcii „Startupy“).