Startup centrum TUKE podporuje startupy, ktoré prejdú výberom v rámci súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Prostredníctvom akceleračného programu poskytuje napríklad konzultačné služby, špecializované odborné poradenstvo a pomáha pri hľadaní investora. Cieľom týchto aktivít je urýchliť a zefektívniť vývoj inovatívneho nápadu do podoby zrelého biznis plánu.

V roku 2016 zorganizovalo Startup centrum TUKE viacero vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnili startupy, ktoré uspeli v 3. a 4. kole súťaže inovatívnych nápadov. Okrem skupinových školení absolvovali viaceré startupy zo 4. kola súťaže aj individuálne konzultácie.

 

Rozvoj zručností pri predaji

Prvá vzdelávacia aktivita bola zameraná na efektívny B2B predaj. Účastníci, startupisti, získali veľmi konkrétny návod ako postupovať pri oslovovaní potenciálnych klientov – od praktických tipov ako iniciovať prvý kontakt, ako predať nápad a ako ho prepojiť na svoj produkt alebo službu, až po rady zamerané na vysporiadanie sa so stresom pred prezentáciou. Školenie viedli skúsení lektori s medzinárodnými skúsenosťami zo spoločnosti NorthStar Consulting Group.

 

Projektové riadenie – dva dni intenzívnych workshopov

Pod vedením uznávaného školiteľa Rudolfa Ch. Takáča sa startupisti mali možnosť zdokonaliť aj v projektovom riadení. V rámci dvoch jednodňových školení sa oboznámili s teóriou projektového riadenia od základných princípov, cez efektívne riadenie rizík a zmien, až po najčastejšie chyby, ktoré sa v praxi vyskytujú. Na jednoduchých príkladoch, ako napríklad sťahovanie veľkej firmy do nových priestorov, si mohli vyskúšať pozíciu projektového manažéra a postupne sa oboznámiť s jednotlivými fázami projektového riadenia so všetkými potenciálnymi úskaliami. Po úspešnom absolvovaní oboch školení získali účastníci certifikát.

 

Ochrana duševného vlastníctva

V závere roka bolo organizované vzdelávanie zamerané na ochranu duševného vlastníctva v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Prednáška bola rozdelená na dva tematické okruhy. Prvým bol úvod do ochrany duševného vlastníctva pre firmy, ktorý bol zameraný na všeobecný prehľad. V druhej časti bola prednáška venovaná ochrane vynálezov a technických riešení patentom a úžitkovým vzorom na Slovensku aj v zahraničí. Vzdelávanie prebiehalo pod vedením expertiek z ÚPV SR, ktoré po prednáške venovali ďalšie dve hodiny odpovediam na otázky z praxe.

 

Čo pripravujeme na rok 2017?

V roku 2017 akceleračný program pokračuje ďalej. Na február pripravujeme školenie v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou KPMG zamerané na oblasť marketingu a komunikácie. V apríli bude v ponuke prednáška hosťujúceho lektora zo Spojených štátov venovaná ochrane duševného vlastníctva pri vstupe na americký trh.

V roku 2017 pripravujeme aj aktivity, ktoré budú prístupné širšej verejnosti, o ktorých sa môžete dozvedieť prostredníctvom newslettra (na odber sa môžete prihlásiť v pravom hornom rohu), prípadne na sociálnych sieťach.

 

Šanca pre nové startupy – 5. kolo súťaže

Startupy, ktoré svoj nápad obhája pred komisiou majú možnosť využiť okrem školení v rámci akceleračného programu tiež individuálne konzultácie s mentorom a odborné poradenstvo. Ak máte nápad, s ktorým by ste sa do súťaže radi zapojili, viac nájdete v sekcii „Ako sa zapojiť“. Najbližšie kolo má uzávierku 14. marca 2017.