Dňa 15.1.2020 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo úvodné stretnutie startupov, ktoré uspeli v 10. kole súťaže startupov „Maš nápad?“ a získali tak 6 mesačný pobyt v Startup centre TUKE.  V rámci úvodného stretnutia získali startupy základné organizačné informácie o pobyte v Startup centre, informácie o samotnom UVP TECHNICOM, ale aj detailne informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu (viď priložená prezentácia). Súčasťou úvodného stretnutia bolo aj motivačné vystúpenie úspešného startupu – Gabriela Oprendeka zo startupu Opre‘ cider. V rámci akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE budú organizované aj individuálne – mentorské a koučingové stretnutia so zástupcami UVP TECHNICOM, zamerané na riešenie operatívnych záležitosti, ale aj pravidelné networkingové stretnutia startupov, ktoré sú umiestnene v Startup Centre a Inkubátore TUKE.

Novým startupom v Startup centre TUKE želáme veľa úspechov pri rozvoji ich inovatívnych projektov. 

 

Plán aktivít akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE (01.-07.2020):

 1. 15.01. 2020 14.00 – Úvodné stretnutie
  – Úvodné informácie k pobytu v Startup centre
  – Príbeh úspešného startupu
 2. Jan.-Feb.: Projektové riadenie
 3. Feb.: Biznis plán a jeho návrh (CANVAS)
 4. Feb.-Mar.: Markeing startupov, Digitálny marketing na sociálnych sieťach
 5. Apríl: Založenie firmy a financovanie startupov,
  – Úvod do ekonomiky projektov, rôzne formy získavania prostriedkov pre začínajúce firmy, základná orientácia v oblasti Venture Capital fondov (fondov rizikového kapitálu).
 6. Apríl-máj: Prezentačne majstrovstvo
 7. Máj-jún: Ochrana duševného vlastníctva:
  – Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní; Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel; Ochranná známka, dizajn – produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby
 8. Jún: Hodnotenie pobytu v Startup centre
  – Každý posledný štvrtok v mesiaci:  networking startupov – „Čaj o 4tej“

 

 Dokumenty:

Každý posledný týždeň v mesiaci (štvrtok) sú v priestoroch UVP TECHNICOM organizované stretnutia startupov, zamerané na networking startupov.