(úvodné stretnutie startupov)

Dňa 15.7.2020 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo úvodné stretnutie startupov, ktoré uspeli v 11. kole súťaže startupov „Maš nápad?“ a získali tak 6 mesačný pobyt v Startup centre TUKE.  V rámci úvodného stretnutia získali startupy základné organizačné informácie o pobyte v Startup centre, informácie o samotnom UVP TECHNICOM, ale aj detailne informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu (viď priložená prezentácia).

Súčasťou úvodného stretnutia bolo aj motivačné vystúpenie zástupcov úspešných startupov – Petra Šoltesa zo startupu PROMISEO a Gabriela Oprendeka zo startupu Opre‘ ciderV rámci akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE budú organizované aj individuálne – mentorské a koučingové stretnutia so zástupcami UVP TECHNICOM, zamerané na riešenie operatívnych záležitosti, ale aj pravidelné networkingové stretnutia startupov, ktoré sú umiestnene v Startup Centre a Inkubátore TUKE.

Novým startupom v Startup centre TUKE želáme veľa úspechov pri rozvoji ich inovatívnych projektov.

Plán aktivít akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE (07.2020-01.2021):

 1. 15. 07. 2020 13.00 – Úvodné stretnutie
  1. Úvodné informácie k pobytu v Startup centre
  2. Príbeh úspešného startupu
 2. PROJEKTOVÉ RIADENIE, Lektor: R. Takač
 3. Agile Scrum (metodika riadenia projektov)
 4. BIZNIS PLÁN STARTUPOV (CANVAS), Lektor: Ľ. Kolesár
 5. MARKETING STARTUPOV, PROMISEO
 6. PREZENTAČNÉ MAJSTROVSTVO: AKO PREZENTOVAŤ ON-LINE, Lektor: Šály
 7. DIGITÁLNY MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH, PROMISEO
 8. Video ako efektívny nástroj komunikácie, PROMISEO
 9. CASHFLOW FIRMY, Lektor: V Krumka
 10. Úvod do ekonomiky projektov
 11. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – NEHMOTNÝ MAJETOK V PODNIKANÍ, Lektor: J.Noskovič, CVTI
 12. PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY, AUTORSKÉ DIELA – OCHRANA VYNÁLEZOV, TECHNICKÝCH RIEŠENÍ A AUTORSKÝCH DIEL, Lektor: J. Noskovič, CVTI
 13. OCHRANNÁ ZNÁMKA, DIZAJN – PRODUKTY, GRAFICKÉ ROZHRANIA SOFTVÉROVÝCH APLIKÁCIÍ A SLUŽBY, Lektor: M. Pospišilová, CVTI SR
 14. PERSONÁLNY TIME MANAŽMENT
 15. MANAŽMENT RIZÍK
 16. ZALOŽENIE FIRMY
 17. 10.12. 2020 Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre

Každý posledný týždeň v mesiaci (štvrtok) sú v priestoroch UVP TECHNICOM organizované stretnutia startupov, zamerané na networking startupov.