Webinár bol organizovaný ako súčasť aktivít akceleračného programu startupov v Startup centre a Inkubátore. Lektor sa v úvode zameral na otázky spojené so právnymi aspektami podnikania – o akých formách právnych subjektov môže podnikateľ uvažovať, aké formy podnikania existujú – kedy a pre aké účely je vhodné si zvoliť špecifikovaný právny subjekt.

Detailne boli v priebehu webinára analyzované aj témy:

  • Porovnanie jednotlivých foriem podnikania vo vzťahu k startupom
  • Živnosť – pre aké pozície/profesie v rámci startupu je vhodná živnosť, aké má výhody/nevýhody klasická živnosť
  • s.r.o. – založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, poplatky, obchodné meno, výber vhodnej štruktúry (spoločníci, konatelia), virtuálne sídlo vs. klasické sídlo, základné imanie, predmety podnikania, vstup investorov
  • j.s.a. – nová právna forma podnikania určená pre niektoré typy startupov, založenie, základné imanie, štruktúra firmy, investori, aké má výhody/nevýhody
  • a.s. – základné informácie o akciovej spoločnosti, zmena právnej formy z s.r.o./j.s.a. na akciovú spoločnosť, porovnanie s inými obchodnými spoločnosťami

Lektor:

Tomáš Hôra – majiteľ spoločnosti SroOnline.sk s.r.o. kt. je súčasťou holdingu spoločnosti CORPORATE SERVICES s.r.o. Služby zakladania obchodných spoločností poskytujú už viac ako 8 rokov. Ich  služby využilo viac ako 6600 klientov po celom Slovensku. Hlavným cieľom je poskytovať služby profesionálneho zakladanie obchodných spoločností.