Akým spôsobom sú v bežnej praxi startupových súťaží chránené nápady, čo je NDA a kedy sa oplatí riskovať? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete z rozhovoru s projektovým manažérom spoločnosti Investeers, a.s. a investičným manažérom Fondu inovácií a technológií (FIT) Michalom Borzom.

Akým spôsobom sú v bežnej praxi startupových súťaží  chránené nápady? Sú zaužívané napríklad dohody o mlčanlivosti?

Ak v bežnej praxi prídete s nápadom za investorom a hneď po pozdrave budete od neho vyžadovať podpísanie NDA (Non-disclosure Agreement / Dohoda o mlčanlivosti), ukáže vám pravdepodobne dvere. Musíte ukázať aspoň nejaký základ, o čo ide a ako to funguje, prečo je to lepšie ako u konkurencie. Detaily, ktoré by mali byť pod NDA, sa v rámci startupových súťaží  väčšinou neriešia, určite nie pred publikom.

Ak niektoré detaily zverejniť nechcete, vždy je možné povedať, že ich radi zverejníte po podpise NDA. Toto sa ale netýka poroty počas súťaže, ale až rokovaní s investorom.

Ako organizátori súťaže pre startupy často dostávame otázku ako vieme zabezpečiť, aby sa informácie prezentované počas súťaže nešírili z dôvodu ochrany nápadu.

Nijak, vašim cieľom je šíriť nápady smerom k akcelerátorom, zahraničným partnerom, investorom, klientom, dodávateľom, zákazníkom… V tomto je vaša sila a pridaná hodnota. Vy zverejňujete len informácie (prezentácie, čísla, podklady…), ktoré vám od súťažiacich prídu oficiálnou cestou, napríklad e-mailom, a všetko ostatné už komunikujú sami. Tým pádom, to, čo vám pošlú, posielate ďalej, pokiaľ neuvedú inak. Na druhej strane musia pochopiť, že si obmedzovaním informácií okliešťujú možnosti, ktoré im ponúkate.

Vedeli by ste poradiť začínajúcim tímom, ktoré sa do startupovej súťaže hlásia po prvýkrát, čo je určite potrebné odprezentovať?

Startup je väčšinou o niečom novom, o niečom čo treba robiť inak, lepšie, efektívnejšie. Čiže existuje problém, ktorý predmetný startup rieši. Je nutné ho jasne zadefinovať a zdôrazniť.

Je potrebné odprezentovať tím, jeho silné stránky, ale nebáť sa ani povedať, že hľadáte kolegov na vybrané pozície. Ak projekty hľadajú investíciu, je to väčšinou na posilnenie tímu.

Je nutné ukázať podstatu vášho riešenia, či už technológiu, iný prístup, alebo inovatívnosť. Následne poukázať na výhody riešenia a prípadne aj negatíva. Nič nie je bezchybné, ani stopercentné.  Dôležité je tiež poznať veľkosť, štruktúru a klasifikácia trhu a jeho vlastnosti.

Netreba zabudnúť na konkurenciu, či už korporátnu alebo startupovú, ale hlavne globálnu. Investor chce v prvom rade zarobiť, treba mu ukázať, kde a na čom zarobí ak investuje do projektu – čiže biznis model a monetizačný model. Ak má mať investor predstavu, do čoho investuje, musí vedieť čo sa s jeho peniazmi bude diať, čiže by mu mal byť predstavený plán do čoho a na aké položky pôjde jeho investícia. Nie sú potrebné detaily, stačí pohľad zo širšej perspektívy.

Pokiaľ sa jedná o startup, za ktorým nestoja silné mena daného odvetvia, je potrebné preukázať schopnosť rýchlej, flexibilnej a relevantnej distribúcie, ako bude zabezpečená, aký je plán.  Je doležité si predstaviť simulovanú diskusiu s investorom a byť pripravený na možné otázky a tie sú – Prečo? a Ako?

Aké detaily by ste už doporučovali neprezrádzať? Kde je tá hranica, kedy prezradením podrobností zvýšite šance, že vám niekto nápad „ukradne“?

Je to vec vnímania, sebaistoty a viery vo vlastnú invenčnosť.  Pokiaľ nič nepoviem, nič nemôžem žiadať. Ak ma niekto skopíruje, predbehne, napodobní a pod., na základe toho čo som povedal a bude úspešnejší, znamená to, že je lepší a tým pádom je to tak správne. Biznis je o lepších riešeniach, o lepšom prevedení.

Spomínal ste NDA, čo je pre začínajúce startupy často neznámy pojem. Kedy podľa vás vo vývoji startupu nastane vhodný moment otvoriť túto otázku?

Je to vec dôvery, vzájomnej dôvery. Pri spätnom pohľade pri väčšine našich portfóliových spoločností sme v čase pred investíciou nemali podpísanú NDA. Buď si dôverujeme, alebo to radšej nerobíme.  Je to však aj vec investičného kola. Úplne iný zmysel má NDA pri druhom alebo treťom kole financovania.

Čo si osobne myslíte o obave, ktorá sa u nových startupov v praxi často vyskytuje a síce, že verejnou prezentáciou nápadu (pred registráciou patentu a pod.) sa autor vystavuje riziku, že ho niekto druhý predbehne pri jeho realizácii?

Pri patente resp. úžitkovom vzore, je potrebné dávať si pozor na zákonné požiadavky novosti riešenia. To je trocha iná záležitosť, na širšiu diskusiu. Treba si však uvedomiť, že by nemalo byť cieľom mať patent/vzor, ale zrealizovať obchod, predať. Ak to urobí niekto skôr a bude úspešnejší, tak ako som spomenul predtým, je to tak správne. Je na autorovi, aby sa odlíšil, prišiel s niečim novým a lepším.

Na záver ešte jedno povzbudenie pre súťažiacich – spomeniete si na nejaký príklad z praxe, kedy sa startupu oplatilo riskovať?

Tých príkladov je mnoho, stačí si pozrieť všetky úspešné spoločnosti, ktoré existujú. Podnikanie je o riziku a riskovaní, bez toho to nejde.  A tomu, ktorý (až tak) neriskuje, sa hovorí zamestnanec.

Ďakujeme za rozhovor!

Informácie o aktuálnom kole súťaže inovatívnych nápadov

Startup centra TUKE nájdete v menu v časti „Ako sa zapojiť“.