Dňa 16.11.2021 sa konalo tretie „Biznis fórum startupov“, organizované ako súčasť 13. kola akceleračného programu startupov  Startup centra UVP TECHNICOM.

V rámci programu stretnutia vystúpili startupy:

  1. SmartCity Group
  2. Corvest
  3. Brut.to

Každý startup mál možnosť v priebehu 10 minút odprezentovať informácie o svojom progrese a následne prebehla diskusia s hosťami o možnostiach smerovania ich ďalšieho rozvoja.

Hosťami Biznis fóra boli: Alica Narožna Gold (InnovLab – Startup Center of DTIT),  Luboš Kolesar (CVTI SR), Martin Džbor , Viliam Vajda (DT IT Solutions Slovakia), Tomaš Bel fond Vision Ventures, partner, EXIsport, Miroslav Kubíš CVTI SR, Juraj Ťapák, expert, Peter Breyil, expert,

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Nová séria biznis fór a celý akceleračný program, ktorý aktuálne beží trvá 6 mesiacov a sú organizované v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA) v období september – december 2021.

Ďalšie stretnutie „Biznis fóra startupov“ sa bude konať dňa 24.11.2021 v čase od 14.00 do 16.00 za účasti startupov z Inkubátora UVP TECHNICOM:   POH, Vizualizačky, RE-CA a HandCubeKeys.