MIRRI podporilo UVP TECHNICOM pri organizácií programu pre startupy

Dňa 28.1.2022 po ukončení prípravného BootCampu, ktorý prebiehal v dňoch 25.-27.2.2022, sa uskutočnili súťažné prezentácie startupov pred odbornou komisiou. Startupy sa uchádzali o účasť v tzv. Intenzívnom akceleračnom programe (IAP), ktorý je organizovaný s podporou MIRRI. Súťaž bola organizovaná hybridnou formou.

Odborná komisia vybrala 11 z 20 zúčastnených startupov (právnych subjektov): Truide, História 3D, ELLA Slovakia, eBusiness Cards, Wellnesso, SmartCityGroup, storePredictor, 21Games OZ, APONI HOLOGRAPHICS, Nordics a HRISS.

V rámci účasti v IAP absolvujú vybrané startupy sériu 22 workshopov a biznis fórumov zameraných na podporu ich rozvoja, získajú individuálne 6 hodinové poradenstvo kouča,  ale aj marketingovú podporu, ktorú im poskytnú marketingový špecialisti, ktorá bude zameraná na budovanie značky startupov, ich prezentáciu v médiách, vytvorenie prezentačnej videovizitky, prezentačného plagátu a pod. Na konci pobytu v IAP budú vyhodnotené startupy, ktoré dosiahnu počas pobytu najvýraznejší rozvoj a majú možnosť tak získať hodnotné ceny.

Workshopy budú organizované v hybridnom móde a budú obsahovo zamerané na rozvoj kompetencií v oblasti prípravy individuálnych biznis plánov startupov, vývoja produktu, ochrany duševného vlastníctva, analýzy možnosti uplatnenia sa produktu na trhu, marketingu produktu a jeho uvedenia na trh, komunikácie so zákazníkom, rozvoja firmy a efektívneho osobného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov.

Workshopy budú dostupné v on-line móde aj pre zamestnancov a študentov TUKE. Je však potrebná samostatná registrácia na každý workshop prostredníctvom portálu UVP TECHNICOM (www.uvptechnicom.sk).

Intenzívny akceleračný program je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.