Cenotvorba

Webinár bol venovaný úvodu do problematiky jednej z najdôležitejších tém na ktorých stoji fungovanie firiem – do problematiky firemných financií.

Pre život každej firmy sú nevyhnutné reálne peniaze. Cash – Flow a zisk sú dva úplne odlišné ukazovatele, pričom mať vysoký účtovný zisk vôbec nemusí znamenať dostatok peňazí.

Cash-flow ( peňažné toky) si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá. Podnik musí mať dostatok peňažných príjmov k tomu, aby mohol splatiť pôžičky, zaplatiť dane, suroviny, energie, faktúry, atď.

Takmer 30 účastníkov webinára sa dozvedelo:

  • čo je to cash-flow,
  • prečo je cash-flow najdôležitejšie slovo v podnikaní a ako ho riadiť,
  • ako súvisí zisk s maržou a cash-flow-om,
  • ako nastaviť firmu tak, aby fungovala výborne,
  • ako  pristupovať k cenotvorbe produktov

Lektor: Viliam Krunka videovizitka

Viliam Krunka je majiteľ účtovnej firmy, kt. sa špecializuje na ekonomiku podnikania. Pomáha ľuďom rozvíjať hodnotné nápady a radi firmám ohľadom ekonomiky a organizácie. Prednáša na témy manažment (riadenie podniku, riadenie kvality, riadenie času, riadenie cash-flow, stanovenie cieľov.. ). Je tvorcom online kurzov k podnikaniu a taktiež vyvíja softvér pre účtovníctvo, sklady a administratívu pre zjednodušenie a automatizovanie práce.