Dňa 16.4.2020 sa konala ďalšia z plánovaných aktivít akceleračného programu Startup centra UVP TECHNICOM  – seminár (vlastne „webinar“) „Cashflow – ako na financie firmy“, ktorá bola venovaná úvodu do problematiky jednej z najdôležitejších tém na ktorých stoji fungovanie firiem – do problematiky firemných financií a ktorá sa konala on-line prostredníctvom kolaboračného systému Webex meeting.  Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá. Podnik musí mať dostatok peňažných príjmov k tomu, aby mohol splatiť pôžičky, zaplatiť dane, suroviny, energie, faktúry.  Účastníci sa v priebehu webinára oboznámili s tým ako súvisí zisk s maržou a cashflowom,  čo  vlastne cashflow je, ako cashflow funguje v podnikaní a ako ho treba riadiť. Účastníci mali možnosť sa oboznámiť aj s cennými skúsenosťami lektora, ako nastaviť firmu tak, aby fungovala „výborne“, aj v aktuálnych mimoriadnych podmienkach.

Lektor: Viliam Krunka je  majiteľ účtovnej firmy,  kt. sa špecializuje na ekonomiku podnikania. V oblasti účtovníctva pracuje už 14 rokov Pomáha ľuďom rozvíjať hodnotné nápady a radi firmám ohľadom ekonomiky a organizácie. Prednáša na témy  manažment (riadenie podniku, riadenie kvality, riadenie času, radenie cashflow, stanovenie cieľov.. ). Je tvorcom online kurzov k podnikaniu a taktiež vyvíja softvér pre účtovníctvo, sklady a administratívu pre zjednodušenie a automatizovanie práce.

Ďalší zo série webinárom sa bude konať dňa 7.5.2020 o 14.00 a bude venovaný aktuálne mimoriadne „horúcej“ téme – „Prezentačné majstrovstvo“ ( Ako prezentovať online)