V rámci aktivít, ktoré sú súčasťou akceleračného programu startupov, bol organizovaný dňa 16.11.2022 v priestoroch UVP TECHNICOM zaujímavý workshop venovaný moderným programátorským technológiám a prístupom.

Počas tejto technologicky orientovanej prednášky lektor Miroslav Biňas rozprával o výhodách nasadzovania aplikácií vo forme kontajnerov. Workshop bol sprevádzaný praktickými ukážkami výhod kontajnerového prístupu na jednoduchej ukážkovej aplikácii, ktoré mohli poslúžiť ako odrazový mostík v prípade vlastných riešení.