Technická univerzita v Košiciach po prvýkrát vo svojej histórii zorganizovala dňa 28. februára 2017 Deň otvorených dverí (DOD) pre záujemcov o štúdium z Ukrajiny.

Po oficiálnom otvorení DOD v Aule Maxima a krátkej prezentácii o možnostiach štúdia na deviatich fakultách TUKE, športoviskách, voľnočasových aktivít na TUKE a pod., pokračoval program prehliadkou Startup centra TUKE. Po úvodnej prezentácii aktivít a súťaže, ktorú Startup centrum TUKE organizuje dvakrát ročne, sa odprezentovali tri startupy – CEELABS, VIZUALIZACKY a Chargebrella.

Viac informácií a fotogalériu nájdete v článku na hlavnej stránke univerzity www.tuke.sk.