Cieľom workshopu bolo uviesť účastníkov  do špecifických situácií tímovej práce a viesť ich k riešeniu problémov metódou „Design Thinking“ s hlavným dôrazom na kreatívne myslenie pri riešení úloh v praxi.

Tematicky bol workshop rozdelený na témy:

  • Rozdielne druhy myslenia: definície a použitie – Art Thinking, Creative Thinking, Design Thinking a Critical Thinking.
  • Prečo používať Design Thinking: výhody a nevýhody nástroja DT, rôzne postupy DT nástroja, vyberanie postupu pre firmu
  • Ako použiť Design Thinking v HR: plán rozvoja tímu, nábor nových členov do tímu, nastavovanie KPI

V priebehu workshopu riešili účastníci indivitduálne aj skupinové praktické úlohy. Taktiež bol vypracovaný vzorový postup pre praktické použitie.

Workshop bol organizovaný v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM, hybridnou formou a bol určený pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Lektor: Richard Rovinský

Buduje tímy a tímovú kultúru vo firmách. Ako human resources hacker pracuje s firmami a jednotlivcami v rôznych odvetviach priemyslu na ich talent manažmente a náborovom procese. Medzi jeho zákazníkov patria ako tuzemské a medzinárodné spoločnosti (Tieto, Deutsche Telekom Slovakia, RWE, Ceragon, Austin Detonator, NESS, LafargeHolcim), tak aj verejné inštitúcie (Magistrát Mesta Košice, Magistrát mesta Ostrava, a iné).

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.