Workshop bol ďalšou aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a bol určený pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Workshop bol venovaný problematike písania textov na sociálnych sieťach a jeho cieľom bolo priblížiť účastníkom potrebu písania kvalitných textov (nielen) na sociálnych sieťach, ale taktiež aj problematiku zameranú na osvojenie si základných princípov copywritingu a tiež aj tému,  ako vedieť aplikovať odporúčania do reálnych textov a osvojiť si koncept AIDA.

V rámci workshopu boli prezentované praktické ukážky príspevkov a textov na sociálnych sieťach, od ktorých sa odvíjajú odporúčania smerom k ich písaniu. Boli definované cieľové skupíny podľa obsahu reklám, bol realizovaný rozbor konceptu AIDA z praktickej ukážky. Workshop bol organizovaný v HYBRIDNOM móde.

Lektor: Samuel Biroš

Svet online reklamy ho oslovil už na strednej škole a odvtedy sa venuje tejto problematike. Aktuálne pracuje ako Online Marketingoví špecialista v spoločnosti Promiseo, najväčšej online marketingovej agentúre na východ od Bratislavy. Špecializuje sa na sociálne médiá, primárne Facebook, Instagram a LinkedIn, performance kampane na týchto kanáloch, tvorbe obsahu a správe social účtov. Medzi jeho  klientov patria napríklad aj HC Košice, Letisko Košice alebo IT gigant Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.