Nehmotný majetok v podnikaní

(22.10.2020 – UVP TECHNICOM) V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný prvý zo série webinárov zameraných na problematiku ochrany duševného vlastníctva:  „Duševné vlastníctvo, nehmotný majetok v podnikaní“, ktorý viedol lektor RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD  z CVTI SR .

Webinár bol venovaný úvodu do problematiky duševného vlastníctva. Boli predstavené jeho jednotlivé typy: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona a ďalšie. Pozornosť bola venovaná aj samotnej ochrane duševného vlastníctva – problematike autorských a priemyselných práv ako aj postupom pri ich zabezpečení.

On-line stretnutia sa zúčastnilo takmer 35 účastníkov, ktorí sa živo zaujímali o prezentovanú tému.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Viac informácií je možné získať na adrese CVTI-TRANSFER.

Pre organizáciu on-line webinára  bola využitá špičková videokonferenčná technológia na báze Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (www.nti.sk).

Ďalší zo série webinárov organizovaných UVP TECHNICOM zameraných na problematiku ochrany duševného vlastníctva „Patenty, úžitkové vzory, autorské diela…“ sa bude konať 29.10.2020 od 13.00.