Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v úzkej spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizuje 14. októbra 2016 vyhodnotenie 4. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súčasťou podujatia bude vyhodnotenie piatich startupov, ktorým končí  ich pôsobenie v Startup centre TUKE. 

Vyhodnotenie pobytu v Startup centre TUKE

PK10V piatok, 14. októbra 2016 v čase od 9:00 do 10:30, sa vo Veľkej zasadačke Technickej univerzity v Košiciach odprezentuje  po roku pôsobenia v Startup centre TUKE päť startupov – Fitliner Training, Chargebrella, HoneyLOG, Lurity VARIM, ktoré získali ocenenia v súťažiach ako napríklad Mladý inovatívny podnikateľ 2016, Tatra banka Business Idea 2015 a 2016, či Vedec roka 2016 – Osobnosť roka v oblasti technológií.

Startupy predstavia svoje podnikateľské zámery, doterajšie úspechy ako aj plány do budúcnosti s cieľom postúpiť z pred-inkubačnej fázy v Startup centre TUKE do inkubačnej fázy, súčasťou ktorej je možnosť uzavrieť zmluvu na pôsobenie v Inkubátore TUKE.

O postupujúcich startupoch rozhodne odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre vedu a výskum, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Do komisie zasadnú zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Monika Pohlová (Slovak Business Agency), Radoslav Vašina a Michal Borza (Fond inovácií a technológií), Peter Ťapák (Košický samosprávny kraj), Zuzana Nehajová (Ernst &  Young, s.r.o.), Markéta Čadková (Saab AB) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Viliam Vajda.

 

Finále 4. kola súťaže inovatívnych nápadov

prezentácia 3. ročníkPo výbere startupov do fázy inkubácie prebehne následne v čase od 10:30 do 13:00 finále 4. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súťažiace startupy majú možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok. Do záverečného kola súťaže postúpilo tentokrát 12 inovatívnych nápadov. Súťažné tímy budú tvoriť pestrú zmes inovatívnych ľudí rôznych vekových kategórií, odbornej úrovne aj zamerania, od študentov stredných a vysokých škôl, cez odborníkov pôsobiacich na akademickej pôde, úspešných podnikateľov rozbiehajúcich nové projekty až po ocenené startupy.

„Vďaka rozvoju akceleračného programu pre startupy, ktorý rozvíjame v spolupráci s partnermi z verejného sektora aj súkromnej sféry, verím, že sa nám podarí identifikovať a podporiť rozvoj inovácií, ktoré majú potenciál v komerčnej sfére v podobe využiteľných produktov alebo služieb. Rád by som zdôraznil, že našou snahou je vytvoriť v regióne také motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom, ale aj všetkým obyvateľom regiónu s inovatívnym potenciálom, rozvíjať sa v rôznych oblastiach svojho pôsobenia,“ povedal riaditeľ UCITT, ktorý zodpovedá aj za riadenie Startup centra TUKE, doc. Ing. F. Jakab, PhD.

Organizátorom súťaže je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany dušeného vlastníctva (UCITT). Súťaž je organizovaná v rámci aktivít projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií. Startup centrum TUKE je členom Startup Europe Awards Alliance. Víťaz súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ bude reprezentovať Slovensko v rámci StartUp Europe Awards, ktoré sa budú konať v prvej tretine roka 2017 v Bruseli. 

 

Súťaž a aktivity Startup centra TUKE podporujú: Technická univerzita v Košiciach, UCITT, UVP TECHNICOM, hlavný partner súťaže Slovak Business Agency (SBA), mediálny partner PC Revue, Saab AB, IT Valley a AZU – Aktivita zvyšuje úspech.