Problematika riadenia finančných tokov vo firme bola predmetom ďalšieho on-line workshopu organizovaného v rámci akceleračného programu startupov  Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Skúsený lektor Viliam Krunka v úvode workshopu definoval problematiku, vysvetlil  účastníkom čo je cashflow ,ako cashflow funguje v podnikaní, ako ho treba riadiť a ako súvisí zisk s maržou a cashflowom. Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá.

V rámci webinára boli diskutované aj témy:

  • prečo je cashflow najdôležitejšie slovo v podnikaní a ako ho riadiť,
  • ako súvisí zisk s maržou a cashflow-om,
  • ako nastaviť firmu tak, aby fungovala výborne.
  • ako stanoviť cenu produktu (cenotvorba)

Účastníci si odniesli cenné rady ako nastaviť firmu aby fungovala výborne.

Lektor: Viliam Krunka je  majiteľ účtovnej firmy,  kt. sa špecializuje na ekonomiku podnikania. Pomáha ľuďom rozvíjať hodnotné nápady a radi firmám ohľadom ekonomiky a organizácie. Prednáša na témy  manažment (riadenie podniku, riadenie kvality, riadenie času, radenie cashflow, stanovenie cieľov.. ). Je tvorcom online kurzov k podnikaniu a taktiež vyvíja softvér pre účtovníctvo, sklady a administratívu pre zjednodušenie a automatizovanie práce.