David Alen: „Vaša myseľ slúži na vytváranie myšlienok, nie na ich uchovávanie“

Dňa 28. 4. 2022, sa v rámci akceleračného programu startupov v Startup centre UVP TECHNICOM konal ďalší z on-line workshopov,  ktorý bol venovaný svetoznámej metóde osobnej produktivity Getting Things Done® (GTD®).

David Allen, tvorca metódy Getting Things Done je považovaný za jedného z najväčších svetových mysliteľov v oblasti osobnej produktivity. Metóda GTD® – komplexný prístup k riadeniu pracovného aj osobného života, ktorý umožňuje ľuďom realizovať viac správnych vecí za menej času, s menším stresom a s väčším pocitom jasnosti, kontroly a spokojnosti.

Workshop viedol Marek Kogan, certifikovaný GTD tréner, ktorý predstavil jednotlivé princípy tejto metódy. Počas tohto interaktívneho tréningu sa účastníci môhli naučiť pracovať  s piatimi krokmi ovládania  workflow – modelom pre optimalizáciu našej každodennej práce. Sústredili  sa na potrebu zachytiť všetky potenciálne dôležité vstupy, ktoré vyžadujú  pozornosť. Ujasnili  si, čo zachytené položky znamenajú a čo je s nimi potrebné urobiť. V treťom kroku si vytvorili  efektívny organizačný systém pre usporiadanie informácií a úloh. Následne boli oboznámení s  procesom dôsledného premyslenia svojich  záväzkov, založené na jasnosť, aktuálnosť a perspektívu. A v neposlednom rade zoptimalizovali  systém, aby  vedeli jasne stanoviť priority a zapojiť sa do práce na najzmysluplnejších úlohách. Obsah bol  prezentovaný interaktívnou formou tak, aby účastníci odišli  z tréningu s ich vlastným funkčným GTD systémom. Účastníci workshopu dostali  pred workshopom 8 stranovy prakticky pracovny zošit, ktorý bol nápomocný pri zapisanovaní a ujasňovaní si nových informácií.

Účinnosť GTD spočíva vo vytvorení a používaní kompletného a aktuálneho zoznamu všetkých svojich záväzkov, ktorý odbremení Vašu myseľ a tá je potom schopná sa jasne sústrediť, zobraziť svet z optimálnych uhlov a vykonávať dôveryhodné voľby o tom, čo v danom okamihu robiť (a nerobiť).

Lektor

Marek Kogan: S metódou osobnej a organizačnej produktivity Getting Things Done sa stretol  pred 12 rokmi.  Pri  hľadaní  cesty, ako čo najproduktívnejšie zvládať každodennú záplavu úloh, dosahovať želané výsledky a zachovať čistú myseľ a  strategický nadhľad sa princípy GTD postupne stali jeho neoddeliteľnou súčasťou života. Z nástroja na zorganizovanie si života sa v roku 2016 začala jeho  kariéra. Po absolvovaní certifikačného výcviku v David Allen Academy spustil činnosť a priniesol na  trh oficiálne GTD rozvojové programy. Odvtedy sa venuje GTD sa venuje  profesionálne a naplno. Trénuje, konzultuje, školí. Naživo aj online. S cieľom sprostredkovať viac ako 30 rokov budované know-how GTD klientom z celej Českej a Slovenskej republiky.