Júl – December 2021

Dňa 14.1.2022 sa konalo už 13. kolo hodnotenia startupov, po absolvovaní 6 mesačného pobytu v Startup centre UVP TECHNICOM.

Vzhľadom na pretrvávajúcu aktuálnu pandemickú situáciu bolo hodnotenie organizované on-line. Hodnotené boli startupy, ktoré boli umiestnené v Startup centre v období júl-december 2021 a v rámci pobytu absolvovali 6 mesačný akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov. Startupy mali taktiež možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Celkovo bolo hodnotených 13 startupov. Odborná komisia na základe hodnotenia ich rozvoja za predmetné obdobie navrhla:

Predlženie pobytu startupov v Startup centre:

BRUT.TO, CORVEST, Mestometer, rescueBook, Hoppy, BeautySlovakia, Wellnesso, 21GamesOZ, StorePredictor, Sigred, Smartcity Group, Vernostná karta

Ukončenie pobytu v Startup centre: Credible Rentals

Pôsobenie startupov v Startup centre hodnotila odborná komisia pod vedením jej predsedu riaditeľa UVP TECHNICOM – F. Jakaba. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – P. Čižmár, A. Lavrin,  Ľ. Biňas, A. Narožna Gold (Deutsche Telekom IT Solution Slovakia), Ľ. Kolesár (CVTI SR).

Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre bolo  organizované v úzkej spolupráci s „innovlab“.

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo takmer 200 inovatívnych projektov.