Úvodné stretnutie

Dňa 2.2.2022  bolo organizované úvodné stretnutie startupov, ktoré boli vybrané odbornou komisiou v rámci súťaže do Intenzivného akceleračného programu (IAP) organizovaného UVP TECHNICOM, ktorý je organizovaný s podporou projektu MIRRI. Workshop viedol Doc. Ing. František Jakab, PhD., koordinator projektu.

Stretnutia sa zúčastnilo 11 vybraných startupov (právnych subjektov)Truide, História 3D, ELLA Slovakia, eBusiness Cards, Wellnesso, SmartCityGroup, storePredictor, 21Games OZ, APONI HOLOGRAPHICS, Nordics a HRISS.

Startupy bolo detailne oboznámene s priebehom IAP v rámci ktorého absolvujú sériu 22 workshopov, biznis fórumov zameraných na podporu ich rozvoja a riad ďalších podporných aktivít, získajú individuálne 6 hodinové poradenstvo kouča, ale aj marketingovú podporu, ktorú im poskytnú marketingový špecialisti, ktorá bude zameraná na budovanie značky startupov, ich prezentáciu v médiách, vytvorenie prezentačnej videovizitky, prezentačného plagátu a pod.

Na konci pobytu v IAP budú vyhodnotené startupy, ktoré dosiahnu počas pobytu najvýraznejší rozvoj a majú možnosť tak získať hodnotné ceny.

Workshopy budú organizované v hybridnom móde a budú obsahovo zamerané na rozvoj kompetencií v oblasti prípravy individuálnych biznis plánov startupov, vývoja produktu, ochrany duševného vlastníctva, analýzy možnosti uplatnenia sa produktu na trhu, marketingu produktu a jeho uvedenia na trh, komunikácie so zákazníkom, rozvoja firmy a efektívneho osobného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov.

 Intenzívny akceleračný program je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.