27. marca sa v rámci pracovnej návštevy Technickej univerzity v Košiciach uskutočnila prednáška patentového zástupcu a honorárneho konzula Steva Zlatosa. Prednáška bola zameraná na oblasť transferu technológií v univerzitnom prostredí a ochranu duševného vlastníctva v USA („University Technology Transfer and How to Protect IP in the USA“).

V rámci prednášky, ktorá bola určená študentom, zamestnancom TUKE a účastníkom akceleračného programu Startup centra TUKE, bol vyhradený priestor témam ako vstup na trh v USA z perspektívy ochrany duševného vlastníctva (dôležitosť prieskumu v oblasti patentov a ochranných známok), komercializácia a uplatňovanie ochrany duševného vlastníctva v USA a získavanie podpory v týchto oblastiach.

Patentový zástupca Steve Zlatos je advokátom právnickej spoločnosti Woodard v Indianapolise s viac ako 35 ročnou praxou so špecializáciou na oblasť duševného vlastníctva a jeho ochranu. Je licencovaným právnikom USPTO (United States Patent and Trademark Office) oprávneným podávať patentové prihlášky a zastupovať klientov pred štátnymi súdmi ako aj Federálnym súdom. Vyštudoval odbor Interdisciplinárne inžinierske štúdiá na Purdue University a právo na Indiana University School of Law. V rokoch 1977 až 1981 pôsobil ako námestník generálneho zástupcu pre štát Indiana a hlavný zmocnenec v rámci právneho odboru životného prostredia. Od roku 2003 pôsobí ako honorárny konzul pre Slovenskú republiku za štáty Indiana, Kentucky a Tennessee.

Návšteva S. Zlatosa na TUKE bola jedným z výsledkov pracovnej cesty zástupcov TUKE do USA v roku 2014 (Purdue University), cieľom ktorej bolo aj zdieľanie dobrých skúsenosti z problematiky budovania Univerzitných vedeckých parkov a hľadania modelov ich dlhodobého udržateľného pôsobenia.