V rámci intenzívneho akceleračného programu Startup Centra UVP TECHNICOM bol organizovaný workshop v hybridnom móde na tému Manažment času s lektorom p. Z. Knižkom.

Základom riadenia času je potreba presne si zadefinovať ciele a priority. Účastníci   workshopu sa  dozvedeli o potrebe tvorby vízie, stratégie a cieľov ich startupov. Oboznámili sa s  Eisenhowou metódou  pomocou ktorej sa dá naučiť určovať si priority svojich aktivít. Tieto činnosti zabezpečia úsporu času a zníženie počtu chýb v realizácií ich startupov. Taktiež boli informovaní o metodikách, ktoré môžu okamžite ušetriť ich čas potrebný na realizáciu startupov. Pomocou týchto aktivít môžu získať časovú úsporu aj v pracovných, osobných činnostiach a znížiť stresovú záťaž.

Cieľom workshopu bolo:

  • Odhaliť prejavy nesprávneho riadenia času a odstrániť ich,
  • Naučiť sa zvládať „zlodejov času“
  • Získať čas a nadobudnúť životnú rovnováhu

Workshop bol venovaný aj témam:

  • Typológia „time manažéra: zodpovedný, dominantný, iniciatívny, rovnomerný typ
  • Využitie času a výkonové krivky: ranná a večerná typológia, koncentrácia, vplyvy rušenia
  • Kde strácame čas a ako zvládať zlodejov času: časový snímok dňa, prerušenia ( vedomé, podvedomé – akustické, vizuálne, klimatické), zlodeji času – test, opatrenia
  • Stanovovanie cieľov- krátkodobých, dlhodobých: SMART , KARAT
  • Technikám na určovanie priorít: EISENHOWER, PARET, ŠACHOVNÍCA, denné plánovanie – metóda ABC.

V priebehu workshopu boli precvičované nástroje na zvládanie „zlodejov času“, výklad, riešenia individuálnych a tímových úloh, práca v skupinách, riešenie modelových situácií z reálnej praxe, testy na zručnosti a schopnosti účastníkov.

Lektor: Z. Knižka: Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo funkcii lektora, konzultanta, kouča. Má bohaté skúsenosti s manažmentom firiem. Zameriava sa na problematiku vzdelávania manažérov, na osobný rozvoj zamestnancov, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti predaja, obchodu a marketingu.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.