Cieľom workshopu bolo porozumieť základným pojmom, a princípom  praktikám manažmentu rizik.

Obsahom workshopu boli témy :

  • Úvod do manažmentu rizík
  • Princípy manažmentu rizík: Stratégia riadenia rizík, zapojenie zúčastnených strán, správne a včasné informácie v systéme MoR, neustále zlepšovanie P-D-C-A, management a reporting
  • Prístupy manažmentu rizík: stratégia, procesy, risk management politika, risk Improvement & Risk Response Plan, Risk Response & Risk Communication Plan
  • Procesy manažmentu rizík: Identifikáciu, Posúdenie, Plánovanie a Implementácia opatrení
  • Implementácia manažmentu rizík: princípy implementácie, zmena prostredia pri riadení rizík, meranie prínosu risk riadenia Managementu, riziká a potencionálne bariéry pri nastavení M_o_R, Identifikácia rizík a ich využitie ako príležitosti pre zmenu, health check & Risk management maturity model

 

Lektori:

Radovan Šalitroš, certifikovaný projektový manažér (Prince2, PMP, PSM) viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov, rovnako spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobil ako člen tímov, ktoré boli zamerané na vývoj aplikácií pre bankové domy v Českej a Slovenskej republike. Aktívne sa venuje podpore vzdelávania v oblasti riadenia projektov na školách a univerzitách. Prednášal na medzinárodnom kongrese IPMA YC v Meride na tému riadenie udržateľnosti projektov. Viedol a rozvíjal organizáciu IPMA Young Crew Slovakia a program Butterfly Effect. Je spoluautorom programu Digital League www.digitalleague.sk zameraného na rozvoj digitálnych zručností. LN: www.linkedin.com/in/radovan-salitros/

Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Butterfly Effect a Digital League. Primárne pracoval v tímoch zameraných na vývoj aplikácií ako sú napriklad Payout, Pokerstars, Bankomo, Starswallet a Boon. LN: www.linkedin.com/in/peter-imrich/

Webinár sa konal online, prostredníctvom videokonferenčného a kolaboračného systému Webex meeting