Naši startupisti mali príležitosť oboznámiť sa s  procesom mapovania a dizajnovania cesty zákazníka cez Zákaznícky Pixel® počas interaktívneho workshopu, ktorý sa konal 2. 11. v priestoroch UVP TECHNICOM-u. Facilitátor vysvetlil čo je dizajn skvelých služieb, cesta zákazníka a mapa cesty zákazníka. Ukázal biznis model nákupnej cesty (BMNC) a postup ako ho zostaviť krok za krokom. Účastníci získali výstupy, ktoré si vypracovali pre svoju značku. Dozvedeli sa a vytvorili biznis model nákupnej cesty (BMNC) – spoznali potreby zákazníka, rozobrali a zmapovali nákupný proces, našli nápady a zlepšenia, vytvorili koncept inovácie a načrtli kroky ako inováciu otestovať v praxi.