8. apríla 2021 sa konal ďalší zo série on-line webinárov v rámci akceleračného programu Startup centra UVP TECHNICOM venovaný problematike marketingu a marketingovej komunikácií s názvom „Marketingový reštart“.

Webinár viedol uznávaný expert v oblasti reklamy a marketingu Ján Grinvalský podľa ktorého je “Marketing činnosť podporujúca jednotlivca pri jeho úsilí o harmóniu a naplnenie komplexnosti”.

Lektor uviedol účastníkov workshopu do problematiky marketingu, princípov marketingovej komunikácie a taktiež sa venoval stratégií budovania publika, používaným nástrojom pre identifikáciu publika, ale aj metódam a technikám ovplyvňovania zákazníka –zákazníckych rozhodovaní. Časť workshopu bola venovaná stratégiám budovania značky a vytváraniu kreatívnej komunikácie s publikom – ako si vybudovať cestu k publiku a skutočným obchodným príležitostiam. Workshop bol spestrený ukážkami slovenských a svetových reklám.

On-line workshop bol organizovaný s podporou Pracoviska centrálneho manažmentu NTI (www.nti.sk).

 

Lektor
Ján Grinvalský – reklame a marketingu sa venuje od roku 1999, od reklamnej fotografie a grafického dizajnu cez copywriting prešiel k pozíciám art directora a marketingového konzultanta. V roku 2006 založil reklamnú agentúru Adsulting. s.r.o., kde pôsobil 12 rokov. Vytvoril značku EXIsport, kampaň pre PantaRhei, pripravil web pre T-Systems Košice, menším podnikom pomáhal až po vybudovanie ich značiek do podoby “love brands”.

Založil marketingovú remeselnú dielňu Morse (www.morse.click). Aktuálne sa podieľa na budovaní publika a tvorbe marketingového obsahu pre seriál „Pumpa“.

Pre austrálsku spoločnosť SPEEDFIT vytvára dizajn edukačných kníh o stravovaní a magazín pre klientov. Táto rastúca sieť štúdií v oblasti fitness uspela aj v prestížnej súťaži investorov Shark Tank.

Okrem toho sa zaoberá tvorbou a budovaniu značiek technologických startupov v spolupráci s ventures capital spoločnosťou Vision Ventures (airvolute, instyle, spinbotics a pod.).

K srdcovým záležitostiam patrí aj práca na marketingu a identite menších rodinných firiem ako Marco Car, ZRNCO, Base Camp, Camp Košice, Family Gym, Ursa Minor a pod.)