Ako ďalší zo série on-line workshopov organizovaných ako súčasť akceleračného programu Startup centra UVP TECHNICOM, bol organizovaný workshop, ktorý bol venovaný problematike projektového riadenia, metóde Agile Scrum.

Agile Scrum je jednou z najpopulárnejších agílnych metodík riadenia projektov.

Táto metodika predstavuje súbor princípov ktoré tímom pomáhajú:

 • Dodať funkčný produkt v krátkych cykloch
 • Zaručiť rýchlu spätnú väzbu
 • Umožniť neustále zlepšovanie
 • Uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny

V rámci workshopu lektor prezentoval, prečo sú agílne metódy riadenia projektov považované vo všeobecnosti za flexibilnejšie a rýchlejšie ako klasické metódy projektového riadenia.

Takmer 20 účastníkov malo možnosť oboznámiť sa s nasledujúcimi témami:

 • Agilné metódy: Ako ovládať základy agilných spôsobov práce.
 • Agilné prístupy: Princípy a hodnoty v Scrume.
 • Roly a rozdelenie úloh v Scrume: Product Owner, Scrum Master a tím.
 • Scrum proces, komunikačné štruktúry a práca v šprintoch: Ako aktívne spolupracovať v tíme, so zákazníkom v priebehu vývoja a ako mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov.
 • Plánovať a kontrolovať v prostredí Scrum: Ako efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov.
 • Riadenie distribuovaných tímov: Ako vytvoriť transparentné a otvorené prostredie v priebehu vývoja produktu.
 • Príklady dobrej praxe.

Účastníci sa mali možnosť oboznámiť s tým, ako metóda Agile Scrum pomáha dodať funkčný produkt v krátkych cykloch, zaručiť rýchlu spätnú väzbu pri riadeni projektov, umožniť neustále zlepšovanie, uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny.

Lektor:

Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Digital League.