AGILE SCRUM

Dňa 15.4. 2021 bol organizovaný on-line workshop ako súčasť akceleračného programu Startup centra UVP TECHNICOM, ktorý bol venovaný problematike projektového riadenia, metóde Agile Scrum.

Agile Scrum je jednou z najrozšírenejších a najznámejších metód riadenia projektov. V rámci workshopu lektor prezentoval, prečo sú agílne metódy riadenia projektov považované vo všeobecnosti za flexibilnejšie a rýchlejšie ako klasické metódy projektového riadenia.

Účastníci sa mali možnosť oboznámiť s tým, ako metóda Agile Scrum pomáha dodať funkčný produkt v krátkych cykloch, zaručiť rýchlu spätnú väzbu pri riadeni projektov, umožniť neustále zlepšovanie, uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny. Taktiež sa oboznámili s agilnými metódami ako takými: Ako ovládať základy agilných spôsobov práce, s Agilnými prístupmi, rolamy, scrum procesmi, plánovaním a kontrolou v prostredí Scrum, riadením distribuovaných tímov, a príkladmi dobrej praxe.

Lektori:

Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY(www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Digital League.

Radovan Šalitroš, certifikovaný projektový manažér (Prince2, PMP, PSM) viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov, rovnako spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobil ako člen tímov, ktoré boli zamerané na vývoj aplikácií pre bankové domy v Českej a Slovenskej republike. Viedol a rozvíjal organizáciu IPMA Young Crew Slovakia a program Butterfly Effect.