Profil mentora / kouča

Milan Varga

Milan má viac ako 12 rokov manažérskych skúsenosti v IT sektore, predovšetkým v oblasti výskumno-vývojových projektov a s poskytovaním služieb softvérového inžinierstva pre UK, US klientov, startupy a mladých podnikateľov. V Innovlabe sa zameriavame na najnovšie technológie a trendy v oblasti Telekomunikácií a E-Zdravia a Vesmíru , čo umožňuje vytváranie perspektívnych a zmysluplných inovácií pre biznis. To napomáha aj prepájaniu startupov s B2B partnermi za účelom kooperácie pri vytváraní inovatívnych riešení a obchodných príležitostí.